fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

עובדים הרבה עם לקוחות מזדמנים?
לא חייבים לפתוח לקוח נפרד עבור כל לקוח מזדמן. בקליטה של חשבונית מס קבלה (או כל מסמך אחר) אפשר לשנות את שם הלקוח לפי השם הרצוי, כאשר המסמך יירשם לכרטסת לקוחות שונים.

כדי להציג ברשימת המסמכים את שם הלקוח שנרשם במסמך (ולא רק את שם הכרטיס אליו שויך המסמך) אפשר להוסיף את עמודת "שם לקוח במסמך" למסך רשימת המסמכים באמצעות בחירת שדות.

 

 

מתלבט?