fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

כאשר תוך כדי קליטת פקודות יומן, לא קיים אחד החשבונות הנדרשים, אפשר להקים את החשבון ישירות מתוך קליטת פקודות היומן.
נתחיל ברישום מפתח החשבון או שם החשבון החדש, תלוי בשיטת החיפוש המוגדרת. לאחר רישום שם החשבון או מפתח החשבון החדש ולחיצה על ENTER  נקבל הודעה: "מפתח חשבון XXX לא קיים", או "שם חשבון XXX לא קיים" האם ברצונך לפתוח חשבון חדש?

בלחיצה על "אישור" נגיע למסך פתיחת חשבון חדש על פי הפרטים שהקלדנו (שם החשבון או מפתח החשבון).

הקמת חשבון חדש רמפלוס

מתלבט?