fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

מועדי הדרכות עבור תוכנות לירם 

בימים אלו הדרכות לירם מתבצעות ללקוחותינו ללא עלות באמצעות תוכנת ZOOM.
בחרו את התוכנה שברצונכם לקבל עליה הדרכה (ניתן להירשם למספר הדרכות).  

מסמכים

יום שלישי ה- 14/07/20 בשעה 14:00

יום שלישי ה- 14/07/20 בשעה 14:00

רמניהול 360

יום ראשון ה- 12/07/20 בשעה 10:30

יום שני ה- 13/07/20 בשעה 12:00

ניהול משרד

יום ראשון ה- 12/07/20 בשעה 10:30

יום שלישי ה- 14/07/20 בשעה 14:00

הנה"ח כפולה

יום ראשון ה- 12/07/20 בשעה 10:30

יום שלישי ה- 14/07/20 בשעה 14:00

מתלבט?