fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

ריכוז מחזורים מדווחים למע"מ

 

בלירם פיתחנו עבורכם דו"ח המרכז מחזורים מדווחים למע"מ עבור כל העסקים שתבחרו לתקופה מוגדרת בקליק אחד. מהיום אין צורך להיכנס להנה"ח, לבחור כל עסק ועסק בנפרד, ולבדוק מה היה המחזור שלו בשנה הנוכחית מול שנה קודמת. 
מעתה ניתן לבדוק את מצבם של כל העסקים בדו"ח אחד. בדרך זו תוכלו להכין את הבקשות ולטפל במענקי קורונה בקלות וביעילות רבה.

 

ברמפלוס הנה"ח כפולה וחד צידית בתפריט דוחות נוספה אופציה חדשה ריכוז מחזור למע"מ.

אופציה זו מאפשרת להציג באופן מרוכז לעסקים שנבחרו את מחזורי המע"מ לתקופה נבחרת מול תקופת בסיס שנבחרה. 
מתלבט?