fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

טופס משוב השתלמות

לקוחות יקרים,

אנו מודים לכם על השתתפותכם ביום ההשתלמות ומקווים שהפקתם את מרב התועלת המקצועית מיום זה.
נשמח אם תשיבו על שאלון המשוב הקצר.

  שם המשרד (חובה)

  מספר משתתפים (חובה)

  טלפון (חובה)

  דוא"ל (חובה)

  תאריך ההשתלמות (חובה)

  נושאי ההשתלמות (חובה)

  רמפלוס הנה"ח כפולהרמפלוס הפקת מסמכיםרמפלוס הנה"ח חד-צידיתרמפלוס מאזניםרמניהול

  רמה מקצועית של המדריך (חובה)

  מצוינתבינוניתטעונה שיפור

  רמת הארוח (חובה)

  מצוינתבינוניתטעונה שיפור

  ציון כללי ליום ההשתלמות (חובה)

  מצוינתבינוניתטעונה שיפור

  הערות / הצעות

  מתלבט?