fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

שאלות ותשובות – רמניהול

מהי הודעת שגיאה: canvas does not allow drawing וכיצד פותרים אותה

 

הודעת שגיאה זו מתריעה על בעיה במנהל ההתקן (driver) של מדפסת ברירת המחדל. כדי לטפל בה יש להגדיר מחדש את מדפסת ברירת המחדל, או לשנות מדפסת.

כיצד מגדירים עסק כשייך לבן/בת הזוג ולא לבן הזוג הרשום

כדי להגדיר עסק כשייך לבן/בת הזוג ולא לבן הזוג הרשום במס הכנסה, יש להיכנס לעדכון פרטי העסק, ובצד שמאל ברשימת הנישומים, יש להזין בשדה שייכות ב.ז את המספר 2. מספר 1 בשייכות ב.ז פירושו שהעסק שייך לבן הזוג הרשום, ו-2 פירושו שהעסק שייך לבן/בת הזוג.

איך ניתן לאתר פרטי עסק/נישום לפי פרטים אחרים

אם רוצים לאתר עסק או נישום המוגדר במערכת, לפי מספר ת.ז., מספר תיק במ"ה, או כל פרט אחר שאינו שם העסק/הנישום או מספר העסק/נישום המוגדרים במערכת, ניתן להשתמש בתפריט "פרטי עסק/נישום"

בלחיצה על אפשרות זו, ייפתח מסך דינמי, המאפשר הוספת עמודות וחיפוש לפי פרטים בכל אחת מהעמודות המופיעות.

איך מקימים נישום חדש עקב שינוי במצב משפחתי

אם חל שינוי במצבו המשפחתי של נישום, שדורש הקמה שלו כנישום חדש (בד"כ בן/בת הזוג שהפכו להיות בן זוג רשום עקב גירושין או התאלמנות) , או רישום שלו כבן/בת זוג של נישום אחר, יש לשנות תחילה את מספר ת.ז של הנישום לפני הקמת הנישום החדש כדי לא לקבל הודעת שגיאה שמספר ת.ז. כבר קיים.

כיצד מתבצעת קליטת נכס חדש כהשבחה לנכס קיים

במידה ורוצים לקלוט השבחה (נכס בן) לנכס קיים, יש ללחוץ על הסמל "השבחות לנכס – בנים" במסך קליטה ועדכון נכסים. במידה ולנכס כבר יש השבחות, תוצג הראשונה מביניהן, ואז ניתן ללחוץ על "נכס חדש" כדי לקלוט השבחה נוספת. במידה ואין לנכס השבחות, ניתן לקלוט את ההשבחה הראשונה.

כיצד מבצעים מכירת נכסים מרוכזת (מספר נכסים בתמורה אחת)

ביצוע מכירה של מספר נכסים בתמורה אחת (מכירה מרוכזת) מתבצע מתוך מסך רווח הון/רווח הון למס הכנסה. במסך זה יש ללחוץ על כפתור "מכירה מרוכזת", לסמן את הנכסים אותם מעוניינים למכור, להכניס בצד ימין של המסך את תאריך הרכישה (שהוא בדרך כלל תאריך הרכישה של הנכס הישן ביותר), תאריך המכירה והתמורה. לאחר סיום הפעולה יש ללחוץ על "בצע חישוב" לביצוע המכירה והדפסת טופס רווח הון עבור המכירה.

על מנת להקל על בחירת הנכסים, ניתן לבצע בתת-מסך מכירה מרוכזת סינון של הנכסים שיוצגו, בדומה לסינון בתוכנת אקסל, ולאחר הצגת הנכסים שעונים לתנאי הסינון, ללחוץ על CTRL+A, ללחוץ על הכפתור הימני של העכבר ולבחור באפשרות "בחר רשומות מסומנות" כדי לבחור בבת אחת את כל הרשומות העונות לתנאי הסינון.

כיצד מבצעים עריכה של מכירה מרוכזת

כדי לערוך או לבטל מכירה מרוכזת, יש להיכנס למסך רווח הון/רווח הון למס הכנסה. במסך תופיע רשימת הנכסים שנמכרו, והאם חושב או לא חושב עבורם רווח הון. אחת השורות תתייחס למכירה המרוכזת, ובעמודה חושב יופיע "מכירה מרוכזת". יש ללחוץ פעמיים על השורה כדי להיכנס לעריכת המכירה המרוכזת. במסך זה ניתן להוסיף/להוריד נכסים מהמכירה, לשנות תמורה ולעשות שינויים נוספים.

כיצד לבצע ביטול מכירה מרוכזת

כדי לבטל מכירה מרוכזת, יש תחילה לערוך את המכירה המרוכזת ולבטל את כל הנכסים מלבד אחד כדי להקל על העבודה. לאחר הגדרת המכירה כמכירה של נכס אחד בלבד, יש להיכנס לתפריט "אפשרויות" לבחור באפשרות "מחיקת נתוני רווח הון"- נכס/מניה.

לאחר מחיקת רווח הון ניתן להיכנס לטופס הפחת ולמחוק משם את תאריך המכירה.

יש לשים לב כי מחיקת נתוני רווח הון ממכירה מרוכזת, מבטלת את חישוב רווח ההון, אבל משאירה את המכירה בכל אחד מהנכסים שנכלל במכירה. אם יש יותר מנכס אחד שנכלל במכירה, ומבצעים מחיקת חישוב רווח הון כדי לבטל את המכירה, יש להיכנס לקליטה ועדכון נכסים ולמחוק את תאריך המכירה מכל נכס בנפרד.

כיצד לבצע מכירה חלקית

כדי לבצע מכירה חלקית, יש להגיע תחילה לנכס ממנו רוצים למכור חלק. לאחר מכן, יש ללחוץ על כפתור "מכירה חלקית" בתחתית המסך.

במסך "מכירה חלקית" יש לבחור תחילה את הסכום או את האחוז שרוצים למכור מהנכס המקורי (סכום הוא העלות המקורית של החלק הנמכר, ואחוז הוא האחוז הנמכר מהנכס). לאחר מכן יש להזין את תאריך המכירה, ואת התמורה, וללחוץ על "בצע מכירה".

יווצר נכס בן (השבחה) המייצג את החלק הנמכר, ונכס האב יישאר עם השארית, כאשר העלות והפחת יחושבו מחדש בהתאם.

כיצד לבטל מכירה חלקית

כדי לבטל מכירה חלקית, יש למחוק את נכס הבן שנוצר במכירה החלקית (המייצג את החלק הנמכר), ולאחר מכן לעדכן בנכס האב את העלות המקורית ואת הפחת הנצבר כדי להחזיר אותו לנתונים המקוריים.

כיצד מבצעים יבוא ריבית רעיונית מרמפלוס לרמניהול?

ברמפלוס
בחר תפריט שוטף > ספרים > כרטסת > בחר את הכרטיסים הרלוונטים > סדר את המסך בהתאם > לחץ על לחצן "יצוא" > בחר יצוא לאקסל > שמור הקובץ לנתיב כלשהו.

ברמניהול
במחיצת shared קיים קובץ בשם  ribit.xls. זהו קובץ ברירת מחדל שאליו יש להעתיק את הנתונים, מבלי למחוק את שורה מספר אחת, ומבלי לשנות את פורמט השדות.
לאחר מכן יש להיכנס לתוכנת רמניהול > תפריט דוח שנתי > חישוב ריבית רעינוית  ולבחור יבוא מאקסל

איך מבצעים חלוקת דוח פחת לקבוצות

לעתים כשרוצים להציג את הדוח הפחת, מעוניינים לחלק אותו לקבוצות. אם דוח הפחת מוצג ללא חלוקה לקבוצות, יש להגדיר את החלוקה באופן הבא:

בכניסה למסך דוחות, לאחר הגדרת החתכים לדוח, יש ללחוץ על הכפתור "מיון + סכומים". במסך הקטן שייפתח, יש לוודא כי המילה "קבוצה" מופיעה בצד שמאל ולידה סימון. אם לא מופיעה או אין סימון, יש להעביר את המילה "קבוצה" מצד ימין של המסך לצד שמאל, ולסמן את התיבה ליד המילה כדי להציג את הסיכום עבור כל קבוצה.

לאחר מכן יש ללחוץ על "אשר" במסך מיון + סכומים ולהפיק את הדוח.

איך להציג דוח פחת במטבע זר

כדי להציג דוח פחת בחישוב לפי מטבע זר, יש לסמן בתחתית חלון הפקת הדוחות, בתיבת הבחירה "לתאם לפי", את האפשרות "מטבע זר", לבחור את סוג המטבע, ולהפיק את הדוח כרגיל.

כיצד מבצעים שינוי תמורה לנכס/ביטול מכירה

כדי לשנות תמורה לנכס שנמכר, או לבטל את המכירה, יש לוודא תחילה שלא חושב רווח הון עבור הנכס, או שהחישוב נמחק. כדי למחוק את החישוב יש להכנס למסך רווח הון/רווח הון למס הכנסה, לעמוד על השורה של המכירה המדוברת, ללחוץ על "אפשרויות" ולבחור ב"מחיקת נתוני רווח הון" –נכס/מניה.

כעת ניתן בפחת לבצע שינויים; לביטול המכירה יש למחוק את תאריך המכירה.

איך לבצע שחלוף

כדי לבצע שחלוף יש לבצע את שלושת השלבים הבאים:

  • מכירה של הנכס המקורי בטופס הפחת.
  • קליטה של הנכס המחליף בטופס הפחת.
  • ביצוע שחלוף במסך רווח הון – כניסה למסך רווח הון/רווח הון למס הכנסה, לחיצה כפולה על השורה המתייחסת לנכס המקורי שנמכר, ובחירה בכפתור "שחלוף" בתחתית מסך החישוב. לאחר מכן יש לבחור את הנכס המחליף, ולהזין את הסכום לשחלוף בתחתית המסך.

חשוב: לא ניתן לבצע שחלוף למכירה מרוכזת.

כדי לבצע שחלוף מול יותר מנכס אחד, יש לבצע תחילה את השחלוף מול הנכס הראשון, ולאחר מכן להיכנס שוב למסך שחלוף, לבחור ב"בצע שחלוף חדש" ולבצע שחלוף מול הנכס החדש" ולהוסיף את הסכום.

ניתן לבצע שחלוף לנכס שנמכר בסוף השנה, למול נכס שנרכש בשנה שלאחר מכן. יש להקפיד לקלוט את הנכס החדש (המחליף) בשנת המס בה מבוצע חישוב רווח ההון.

איך מבצעים העברת שנה חוזרת לאחר שינויים בשנה קודמת

במידה ובוצעה כבר העברת שנה בטופס הפחת, ונדרש לבצע שינויים בטופס הפחת בשנה קודמת, ורוצים להעביר אותם לשנה החדשה, יש לשים לב לדברים הבאים:

  • כשמנסים לבצע העברת שנה, יש לאשר ביצוע מעבר חוזר.
  • מעבר שנה חוזר לא פוגע בנכסים החדשים שנקלטו בשנת המס אליה מבצעים את ההעברה, אבל הוא מבטל גריעה של נכסים שבוצעה בשנת המס אליה מעבירים.
  • לחיצה על "לא" לשאלה האם לבצע מעבר חוזר, עלולה להביא למחיקת כלל נתוני הפחת בשנה אליה רוצים להעביר. יש לשים לב ולהיזהר!
ביצוע ייבוא נתוני פחת מאקסל

כדי לייבא נתונים לטופס הפחת מאקסל, ניתן לבקש מחברת לירם פורמט קבוע לייבוא נכסים חדשים. יש למלא את קובץ האקסל בהתאם לעמודות הרלוונטיות, להיכנס ל"ייבוא נתוני פחת", לבחור בתוכנת מקור, קובץ excel ולבחור בצד שמאל בקובץ הרלוונטי. יש לשים לב, שהגרסא היא של אקסל 97-2003 (קובץ XLS). יש לשים לב כי הפורמט מיועד לקליטת נכסים חדשים בלבד, ולא כולל שדה פחת נצבר. אם צריך לקלוט נכסים כוללים פחת נצבר, יש לעדכן אותו לאחר מכן.

ניתן גם להזמין כעבודה מיוחדת מחברת לירם ממשק ייבוא מותאם אישית לפי צורכי הלקוח.

מתלבט?