fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

דוח בקרת יתרות פחת ברמניהול

רמניהול החדשה מאפשרת לך לבצע בקרה על יתרות הפחת ולוודא שיתרות הפתיחה של השנה הנוכחית זהות ליתרות הסגירה של השנה הקודמת. בעת פתיחת תיק לשנה החדשה המערכת מעבירה לבקשתך את הנכסים לשנה הבאה עם יתרות הסגירה שלהם. לעיתים קרובות אנחנו נדרשים לבצע שינויים בשנה קודמת  וכך...

דרישת תשומות משנה קודמת ברמפלוס

תוכנת רמפלוס להנהלת חשבונות כוללת בדוח המע"מ אפשרות לדרוש תשומות משנה קודמת שעדיין לא נדרשו. אם כל דיווחי המע"מ של השנה הקודמת נעולים, ונקלטו תשומות נוספות, או שבוצעה דחייה יזומה של תשומות מהשנה קודמת לשנה הנוכחית, נוכל לדרוש אותן בשנה זו. במסך דוח מע"מ יש לסמן את...

העברת חשבונות מחדש משנה קודמת ברמפלוס

עברתם שנה ולא כל החשבונות עברו? נזכרתם שאתם צריכים להקים חשבון חדש וכבר העברתם שנה? תוכנת רמפלוס מאפשרת בכל שלב במהלך השנה להעביר שוב את החשבונות משנה קודמת. לביצוע הפעולה: ניכנס לתפריט ממשקים –> ייבוא –> ייבוא נתוני הנהלת חשבונות -> בלשונית חשבונות נבחר...

הקמת מסמך עם אותם פרטים של מסמך קיים ברמפלוס

רוצים לייצר מסמך נוסף עם אותם פרטים של מסמך שכבר קיים? אפשר לבחור את המסמך שברצונכם להעתיק במסך רשימת לקוחות, ובלחיצה ימנית לבחור "העתק מסמך" ולבחור במסמך החדש שברצונכם לייצר. המסמך החדש ייוצר עם אותם פרטים בדיוק כמו המסמך הקודם, ותוכלו לערוך בו רק את השינויים הנדרשים...

עבודה יעילה מול לקוחות מזדמנים ברמפלוס

עובדים הרבה עם לקוחות מזדמנים? לא חייבים לפתוח לקוח נפרד עבור כל לקוח מזדמן. בקליטה של חשבונית מס קבלה (או כל מסמך אחר) אפשר לשנות את שם הלקוח לפי השם הרצוי, כאשר המסמך יירשם לכרטסת לקוחות שונים. כדי להציג ברשימת המסמכים את שם הלקוח שנרשם במסמך (ולא רק את שם הכרטיס...

איתור התאמת תנועת בנק ברמפלוס

רוצים לדעת מול מה הותאמה תנועת בנק מסויימת? פשוט היכנסו למצב קליטה ידנית של דפי בנק, והוסיפו לטבלת דפי הבנק (בלחיצה ימנית – בחירת שדות) את השדה מספר התאמה. כך תוכלו לאתר בקלות את ההתאמה בתוך רשימת ההתאמות, ולראות מול איזו פקודה התבצעה ההתאמה....

העברת דפי בנק לחשבון אחר ברמפלוס הנהלת חשבונות

קלטתם בטעות דפי בנק לחשבון לא נכון? אין צורך למחוק את הכל ולקלוט מהתחלה. סמנו את השורות הבעייתיות, לחצו לחיצה ימנית על העכבר ובחרו ב"העברה לחשבון אחר" לאחר מכן תוכלו לבחור את החשבון אליו תרצו להעביר את התנועות. אפשר להעביר בצורה כזאת תנועות בנק גם מתיק לתיק (משנה לשנה...

חיפוש לפי שם חלקי של חשבון ברמפלוס

כאשר נרצה לחפש חשבון, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק את שמו המלא והסדר בו הוא נרשם, נוכל להגדיר שיתבצע חיפוש חלקי. כדי להגדיר זאת, נסמן תחילה במסך הגדרות את האפשרות "חיפוש חלקי" לאחר מכן, בעת ביצוע חיפוש, נוכל להתחיל לרשום חלק מהשם, והתוכנה תציג את כל החשבונות ששמם כולל את...

הקמת חשבון חדש מתוך פקודות היומן ברמפלוס

כאשר תוך כדי קליטת פקודות יומן, לא קיים אחד החשבונות הנדרשים, אפשר להקים את החשבון ישירות מתוך קליטת פקודות היומן. נתחיל ברישום מפתח החשבון או שם החשבון החדש, תלוי בשיטת החיפוש המוגדרת. לאחר רישום שם החשבון או מפתח החשבון החדש ולחיצה על ENTER  נקבל הודעה: "מפתח חשבון...

שדות שימושיים במיוחד בבחירה במסך הכרטסת ברמפלוס

במסך הכרטסת, אפשר להשתמש בבחירת השדות להוספת שדות רבים, ביניהם מספר שדות מיוחדים שעוזרים לנו להבין יותר טוב את החומר. עמודת חודש מע"מ: מציגה את חודש המע"מ אליו שויכה התנועה המופיעה בשורה. שיוך זה מתבצע על ידי נעילת החודש, או בהגדרת חודש המע"מ למנה בהנהלת חשבונות חד...

התאמה אישית של מסכי הרמפלוס

מסכי תוכנת רמפלוס הם מסכים דינמיים, ומאפשרים התאמה אישית מלאה לצורכי הלקוח ורצונותיו. במרבית מסכי התוכנה, אפשר למיין את המסך על פי הכותרת, בלחיצה על הכותרת של העמודה הרצויה. אפשר להזיז את העמודות השונות כדי לקבוע את הסדר שלהן לפי הרצוי. אפשר לגרור עמודות מיותרות החוצה...

הצגת התאמות יומן לפקודה ברמפלוס

יש לכם פקודת יומן שאתם רוצים לדעת אם נעשתה לה התאמה ומול מה בוצעה ההתאמה? רוצים לבטל התאמה לפקודה בלי להתחיל לחפש את ההתאמה שנעשתה? תוכנת רמפלוס מאפשרת בקלות להגיע להתאמות שנעשו לפקודת יומן קיימת. היכנסו למסך פקודות יומן, לחצו לחיצה ימנית על הפקודה הרצויה, ובחרו...

קליטת פקודת יומן וביצוע התאמה ישירה ברמפלוס

קלטתם פקודת יומן להוצאה/הכנסה ותשלום מיידית, ורוצים לבצע התאמה ישירה? אפשר לגשת ישירות ממסך פקודות יומן להתאמות הכרטסת של כרטיס החובה או הזכות. לחצו על מפתח החשבון בשורה "להתאמת כרטסת" ובצעו ישירות את ההתאמה, ולאחר מכן תחזרו ישר לקליטת פקודות יומן להמשך...

מתלבט?