fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

כאשר נרצה לחפש חשבון, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק את שמו המלא והסדר בו הוא נרשם, נוכל להגדיר שיתבצע חיפוש חלקי.

כדי להגדיר זאת, נסמן תחילה במסך הגדרות את האפשרות "חיפוש חלקי"

חשבונית אונליין

לאחר מכן, בעת ביצוע חיפוש, נוכל להתחיל לרשום חלק מהשם, והתוכנה תציג את כל החשבונות ששמם כולל את החלק שנרשם.

חשבונית אונליין

מתלבט?