fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

עברתם שנה ולא כל החשבונות עברו? נזכרתם שאתם צריכים להקים חשבון חדש וכבר העברתם שנה?
תוכנת רמפלוס מאפשרת בכל שלב במהלך השנה להעביר שוב את החשבונות משנה קודמת.
לביצוע הפעולה: ניכנס לתפריט ממשקים –> ייבוא –> ייבוא נתוני הנהלת חשבונות ->
בלשונית חשבונות נבחר ב"ייבוא משנה אחרת".

במסך שנפתח, נבחר בשנה ממנה ברצוננו לייבא, ונלחץ על אישור לביצוע הייבוא.
חשוב להדגיש, כי ייבוא חשבונות לא כולל ייבוא יתרות פתיחה אותו יש לבצע בנפרד ובזמן הרצוי לכם.

מתלבט?