רמניהול החדשה מאפשרת לך לבצע בקרה על יתרות הפחת ולוודא שיתרות הפתיחה של השנה הנוכחית זהות ליתרות הסגירה של השנה הקודמת.

בעת פתיחת תיק לשנה החדשה המערכת מעבירה לבקשתך את הנכסים לשנה הבאה עם יתרות הסגירה שלהם. לעיתים קרובות אנחנו נדרשים לבצע שינויים בשנה קודמת  וכך עשויות יתרות הסגירה להשתנות.
אז נכון שבכל רגע נתון ניתן לבצע מעבר שנה חוזר, ובלחיצת כפתור לעדכן שוב את יתרות הפתיחה של השנה על סמך שינויים שבוצעו בנכסים בשנה קודמת
אבל עדיין כדי להיות בטוחים, פיתחנו דוח חדש – "בקרת יתרות פחת" שמציג בלחיצת כפתור את יתרות הסגירה של שנה קודמת מול יתרות הפתיחה של השנה הנוכחית.

 

 

מתלבט?