fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

רמניהול החדשה מאפשרת לך לבצע בקרה על יתרות הפחת ולוודא שיתרות הפתיחה של השנה הנוכחית זהות ליתרות הסגירה של השנה הקודמת.

בעת פתיחת תיק לשנה החדשה המערכת מעבירה לבקשתך את הנכסים לשנה הבאה עם יתרות הסגירה שלהם. לעיתים קרובות אנחנו נדרשים לבצע שינויים בשנה קודמת  וכך עשויות יתרות הסגירה להשתנות.
אז נכון שבכל רגע נתון ניתן לבצע מעבר שנה חוזר, ובלחיצת כפתור לעדכן שוב את יתרות הפתיחה של השנה על סמך שינויים שבוצעו בנכסים בשנה קודמת
אבל עדיין כדי להיות בטוחים, פיתחנו דוח חדש – "בקרת יתרות פחת" שמציג בלחיצת כפתור את יתרות הסגירה של שנה קודמת מול יתרות הפתיחה של השנה הנוכחית.

 

 

מתלבט?