fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

דוח בקרת יתרות פחת ברמניהול

רמניהול החדשה מאפשרת לך לבצע בקרה על יתרות הפחת ולוודא שיתרות הפתיחה של השנה הנוכחית זהות ליתרות הסגירה של השנה הקודמת. בעת פתיחת תיק לשנה החדשה המערכת מעבירה לבקשתך את הנכסים לשנה הבאה עם יתרות הסגירה שלהם. לעיתים קרובות אנחנו נדרשים לבצע שינויים בשנה קודמת  וכך...

דרישת תשומות משנה קודמת ברמפלוס

תוכנת רמפלוס להנהלת חשבונות כוללת בדוח המע"מ אפשרות לדרוש תשומות משנה קודמת שעדיין לא נדרשו. אם כל דיווחי המע"מ של השנה הקודמת נעולים, ונקלטו תשומות נוספות, או שבוצעה דחייה יזומה של תשומות מהשנה קודמת לשנה הנוכחית, נוכל לדרוש אותן בשנה זו. במסך דוח מע"מ...

העברת חשבונות מחדש משנה קודמת ברמפלוס

עברתם שנה ולא כל החשבונות עברו? נזכרתם שאתם צריכים להקים חשבון חדש וכבר העברתם שנה? תוכנת רמפלוס מאפשרת בכל שלב במהלך השנה להעביר שוב את החשבונות משנה קודמת. לביצוע הפעולה: ניכנס לתפריט ממשקים –> ייבוא –> ייבוא נתוני הנהלת חשבונות -> בלשונית חשבונות נבחר...

הקמת מסמך עם אותם פרטים של מסמך קיים ברמפלוס

רוצים לייצר מסמך נוסף עם אותם פרטים של מסמך שכבר קיים? אפשר לבחור את המסמך שברצונכם להעתיק במסך רשימת לקוחות, ובלחיצה ימנית לבחור "העתק מסמך" ולבחור במסמך החדש שברצונכם לייצר. המסמך החדש ייוצר עם אותם פרטים בדיוק כמו המסמך הקודם, ותוכלו לערוך בו רק את...

עבודה יעילה מול לקוחות מזדמנים ברמפלוס

עובדים הרבה עם לקוחות מזדמנים? לא חייבים לפתוח לקוח נפרד עבור כל לקוח מזדמן. בקליטה של חשבונית מס קבלה (או כל מסמך אחר) אפשר לשנות את שם הלקוח לפי השם הרצוי, כאשר המסמך יירשם לכרטסת לקוחות שונים. כדי להציג ברשימת המסמכים את שם הלקוח שנרשם במסמך (ולא רק את שם הכרטיס...

איתור התאמת תנועת בנק ברמפלוס

רוצים לדעת מול מה הותאמה תנועת בנק מסויימת? פשוט היכנסו למצב קליטה ידנית של דפי בנק, והוסיפו לטבלת דפי הבנק (בלחיצה ימנית – בחירת שדות) את השדה מספר התאמה. כך תוכלו לאתר בקלות את ההתאמה בתוך רשימת ההתאמות, ולראות מול איזו פקודה התבצעה ההתאמה....
מתלבט?