fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

ניצול מירבי של הטבות המס – חישובי אופטימיזציה של הפרשה לקופת גמל בלחיצת כפתור  

 

תכונה חדשה וייחודית לתוכנת רמניהול 360 בדוח שנתי > 1301, מאפשרת חישובי אופטימיזציה של הפרשה לקופת גמל, במסגרת הדוח השנתי.

לביצוע האופטימיזציה יש ללחוץ על כפתור "אופטימיזציית קופ"ג".

 

לאחר לחיצה על הכפתור נקבל את האופטימיזציה המוצעת.

בשלב זה נוכל: ללחוץ על "עדכון שדות" – לעדכון בהתאם או "יציאה ללא עדכון" לביטול העדכון.

לאחר שהאופטימיזציה בוצעה, נוכל להדפיס דוח אופטימיזציה או לבטל את האופטימיזציה שנעשתה.

 

האופטימיזציה יכולה לבוא לידי ביטוי בשלושה אופנים שונים:

 

1. העברה בין שני זוג

רלוונטי רק עבור נישום נשוי, ומתבצע עבור כל אחד מבני הזוג בנפרד ובחישוב נפרד בלבד. פעולת האופטימיזציה, תפחית את סכום ההפרשה לקופת גמל אצל אחד מבני הזוג ותעביר אותו לבן הזוג השני.

משפיע על קודים: 135/180 – לקופת גמל לקצבה כעמית עצמאי, 045/086 – לקצבה כעמית שכיר, 268/269 – לקצבה כעמית עצמאי, 036/081 – לביטוח חיים ו-140/240 לביטוח קצבת שארים.

יש לשים לב: כי לקודים 135/180 268/269 ניתן להעביר סכומים אך ורק לנישום המוגדר כעמית יחיד ולא לעמית מוטב, כלומר, הסכומים שיועברו, הם לכל היותר עד לרמה שבה העמית יהפוך לעמית מוטב.

 

2. העברה בין ניכוי לזיכוי

מסלול חישוב זה רלוונטי גם עבור נישום יחיד (לא נשוי) ומאפשר העברה מקוד 135/180 לקוד 268/269. עבור נישום נשוי החישוב מתבצע עבור כל אחד מבני הזוג בנפרד ומשפיע על חישוב נפרד בלבד.

 

3. העברת חישוב בין עמית מוטב לעמית יחיד

רלוונטי רק לנישום שהוא "עמית מוטב" האופטימיזציה מסמנת או מסירה סימון מקוד 233/234 – חישוב זיכוי ניכוי גמל כ"עמית יחיד".

 

הערות חשובות:

 

• האופטימיזציה רלוונטית לנתונים שקיימים בעת הביצוע, במידה ויש שינויים בנתוני הדוח באחריות המשתמש לבצע אופטימיזציה מחדש.

• האופטימיזציה היא בגדר המלצה בלבד.

• החישוב לא מתייחס להגדלת/הקטנה החבות בביטוח לאומי.

• שינוי בשדה "גמל לפי עמית יחיד" (קוד 233/234) ניתן לשינוי ידני ובביטול אופטימיזציה לא מתבטל.

• אם בוצעה בעבר אופטימיזציה, וננסה לבצע שנית, הנתונים של האופטימיזציה הקודמת יימחקו אוטומטית ואז יחושבו מחדש לפי הנתונים העדכניים.

• שימוש באפשרות זאת אמנם יכול להיטיב עם הנישום אבל הוא לא בהכרח יציע את האפשרות הטובה ביותר (אם כי טובה יותר מהראשונית).

• פירוט האופטימיזציה ניתן לראות בדוח וגם בפירוט (F6) של כל שדה רלוונטי.

רמניהול 360 היא הפתרון המושלם לניהול המשרד שלך

מתקדמים ונהנים ממגוון פתרונות וכלי עבודה שיחסכו לך עשרות שעות עבודה כל חודש

מתלבט?