fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

פחת – שינוי מסיבי של אחוז פחת לפי נוסחה

 

ב- 15 בנובמבר 2020 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א – 2020. זאת במטרה פיסקלית לסייע לעסקים במשק ככל שיבצעו רכישות ציוד בתקופה ובתנאים שנקבעו בתקנות כאמור.

 

לטובת מימוש התקנות כאמור, נוספה ברמניהול 360 פונקציה חדשה של שינוי מסיבי של שיטת פחת לפי נוסחה, לפיה ניתן לעדכן את אחוז פחת לקבוצת נכסים שנבחרה לפי נוסחה. לדוג' להכפיל ב-2 את אחוז הפחת הקיים לנכסים ולחלונות שנבחרו.

 

השלבים לביצוע שינוי אחוז הפחת:

1) בלשונית פחת > רשימת נכסים יש לבחור את הנכסים הנדרשים לעדכון אחוז הפחת.

2) קליק ימני > שינוי מסיבי > לשונית: שינוי אחוז פחת לפי נוסחה. תפתח החלונית הבאה:

3) בחלונית זו יש להגדיר את הנתונים הבאים:

  • הגדרת סינון לפי – בשדה זה יש להגדיר האם ביצוע הפעולה יהיה לפי הנכסים שנבחרו בלשונית רשימת הנכסים או לפי סינונים שיקבעו בחלון זה.
    • במידה ונבחרה האופציה רשימת נכסים – לא ניתן להגדיר סינונים בחלון זה.
    • במידה ונבחרה האופציה הגדרות אחרות, ניתן יהיה להגדיר סינונים לנכסים עליהם יבוצע שינוי אחוז הפחת (במידה ולא יוגדרו סינונים יבוצע השינוי על כל הנכסים הקיימים).
  • פעולה וסכום – בשדות יש להגדיר את פעולת החשבון והסכום לשינוי אחוז הפחת.
  • בחירת חלונות – יש לסמן את החלונות בהם יבוצע השינוי.

4) בלחיצה על כפתור אישור יבוצע השינוי באחוז הפחת לפי ההגדרות כאמור.

מתלבט?