fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

כיצד מבצעים פקודת סטורנו במודול הנה"ח? 

 

אם נקלטה פקודה יומן שגויה, והמנה בה נרשמה הפקודה כבר סגורה, נצטרך לבצע פקודת סטורנו.
את פקודת הסטורנו אפשר לבצע ממסך הכרטסת או ממסך העתקת מנות בו ניתן לבצע סטורנו למנה שלמה או מספר פקודות בבת אחת.

 

פעולת הסטורנו מבצעת רישום בשל פקודה יומן זהה בסכום שלילי (במידה והפקודה המקורית היתה בסכום חיובי, ולהפך), ומתחלקת לשני סוגים:

 

סטורנו ללא דיווח למע"מ – פעולה זו מתאפשרת רק עבור פקודות שלא שויכו לחודש מע"מ (דיווח המע"מ אליהן הן משויכות לא נעול, ולא נקבע חודש מע"מ ברמת המנה בהנהלת חשבונות חד צידית) משמעותה היא שהן הפעולה המקורית והן פעולת הביטול לא יופיעו בדיווח המע"מ המפורט (pcn).

 

ביטול עסקה (למע"מ) – הן הפקודה המקורית והן פקודת הביטול יופיעו לדיווח מע"מ מפורט. אם הדיווח כבר נעול, פקודת הביטול תועבר לדיווח הבא, כמו בכל פעולה שיש בה מע"מ.
עבור פקודות שאין בהן חשבון מע"מ, לא משנה באיזה סוג סטורנו נבחר, התוצאה תהיה זהה.

 

 

הנחיות לביצוע הפעולה בפועל: 

 

כדי לבצע את הפעולה בפועל, נאתר את הפקודה במסך הכרטסת (מכרטסת אחד החשבונות המשתתפים בפקודה), נלחץ על כפתור "סטורנו" ונבחר בסוג הסטורנו הרצוי.

 

במסך העתקת מנות, נציג את הפקודות או את המנה הרצויה, נסמן מתוכה את הפקודות שנרצה לבצע עליהן סטורנו ונלחץ על כפתור סטורנו למנה לא למע"מ או ביטול עסקה כרצוננו.

לסיום נבצע את יצירת המנה המועתקת שתורכב מפקודות הסטורנו, כמו העתקת מנה רגילה.

 

 

מתלבט?