fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

ייבוא נתונים בטבלאות הפחת

 

ברמניהול 360 בניהול רכוש קבוע > טבלאות ניתן לייבא נתונים מעסקים אחרים וגם מאקסל.

בעת בחירת תפריט פחת > טבלאות תפתח הלשונית הבאה:

בלשונית זו ניתן לייבא נתונים מעסק אחר או מקובץ אקסל.

לייבוא נתונים מאקסל יש ללחוץ על כפתור "ייבוא מאקסל" ולבחור בחלונית שנפתחה את קובץ האקסל עם הנתונים לייבוא ולאחר מכן למפות את השדות בעמודת שדה היעד.

הדגשים:

 • כאשר הוגדר קוד בשדה היעד ובקובץ יש קבוצה/ תת קבוצה/ חברה עם קוד שכבר קיים לא יתבצע היבוא לקוד הכפול.
 • כאשר לא הוגדר קוד בשדה היעד, הנתונים מיובאים ועמודת קוד נותרת ריקה ללא נתונים.
 • לייבוא שיטת פחת יש לעדכן בקובץ אקסל מספר לפי שיטת הפחת כדלקמן:
  • קו ישר – 1
  • פוחתת – 2
  • סכום נתון – 3
  • פוחתת מפעלית – 6
 • חדש! ניתן לייבא מאקסל גם כאשר קיימים נתונים בטבלאות.
 • ניתן לייבא מאקסל רק חברות/ קבוצת/ תתי קבוצה.

לייבוא נתונים מעסק אחר יש ללחוץ על כפתור "ייבוא" ולבחור בחלונית שתפתח את העסק ממנו רוצים לייבא את הנתונים ולסמן את הנתונים אותם רוצים לייבא. ניתן לייבא נתוני: חברות, קבוצות, תתי קבוצה ושדות נוספים.

 

 
מתלבט?