fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

אורכות דוחות יחידים לשנת מס 2019

 

ניהול אורכות הינו חלק מרמפלוס ניהול משרד המאפשר ניהול יעיל, מעקב ובקרה אחר הגשת הדיווחים השנתיים למס הכנסה לנישומים המנוהלים במשרד, בהתאם לאורכות שנקבעו עבור המשרד. ממשק ניהול אורכות מכיל דוחות ותצוגה גרפית לשימושכם.

 

ביום 8 באוקטובר 2020, מס הכנסה פרסם עדכון הסדר אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2019 בשל ההגבלות הנובעות מהסגר ובמטרה להקל על המייצגים והמגזר העסקי.

 

השינוי הוא במועדי האורכות להגשת דוחות יחידים לשנת 2019 שנקבעו בהסדר האורכות.
מועד המדידה בשלב ב' שנקבע ליום ה' 29.10.20 יידחה ליום ב' 30.11.20 ובהתאמה,
המועד האחרון להגשת דוחות יחידים לשנת 2019 יידחה ליום א 31.1.21.

בניהול אורכות עודכנו האורכות כאמור.

מתלבט?