fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

אורכות דוחות חברות לשנת מס 2019

 

ניהול אורכות הינו חלק מרמפלוס ניהול משרד המאפשר ניהול יעיל, מעקב ובקרה אחר הגשת הדיווחים השנתיים למס הכנסה לנישומים המנוהלים במשרד, בהתאם לאורכות שנקבעו עבור המשרד. ממשק ניהול אורכות מכיל דוחות ותצוגה גרפית לשימושכם.

 

ביום 10 בדצמבר 2020, מס הכנסה פרסם עדכון הסדר אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2019 בשל ההגבלות הנובעות מהסגר ובמטרה להקל על המייצגים והמגזר העסקי. השינוי הוא במועדי האורכות להגשת דוחות חברות לשנת 2019 שנקבעו בהסדר האורכות.

 

טבלת מועדי ההגשה המעודכנים לחברות:

 

שלב א יום א 31/1/2021 מכסה 50%
שלב ב יום ה 25/3/2021 מכסה 75%
שלב ג יום ב 31/5/2021 מכסה 100%

 

בלירם 360 בניהול אורכות עודכנו האורכות כאמור.

מתלבט?