fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444


פקודות יומן לפחת

 

תוכנת רמניהול מאפשרת הפקת פקודת יומן לצורכי רישום הפחת בהנהלת חשבונות. כדי להפיק פקודת יומן לפחת, ניכנס לתפריט פחת > תוכניות שירות>פקודת יומן פחת.

 

שלבי העבודה:

 

1) הגדרות | יש להגדיר את חלון הפחת ועד איזה חודש לחשב את הפחת. לפי ההגדרות כאמור תירשם פקודת הפחת.

 

2) הגדרת פקודת יומן | יש להגדיר את חשבון החובה והזכות בהנה"ח. ניתן לפצל את פקודת הוצאות הפחת בהתאם לקבוצה/ תת קבוצה/ חברה על-ידי בחירת הסינון הרלוונטי בעמודת חברה/ קבוצה/ תת קבוצה.

 

למשתמש שיש גם מודול הנה"ח ניתן לסמן "בחירת חשבונות מהנה"ח רמפלוס". כאשר השדה מסומן, בעמודת מספר חשבון ניתן יהיה לבחור חשבון הנה"ח מתוך רשימת החשבונות הקיימים.
לאחר הגדרת פקודת היומן יש ללחוץ על כפתור "שמירה" לשמירת הנתונים.

 

3) נעילת דוח | יש לנעול את הדוח לפני יצירת פקודת היומן.
יש לשים לב: כי נעילת פחת תביא לפקודת היומן את הסכומים מהחודש הנעול הקודם ועד לחודש הנבחר. כלומר אם לא בוצעה כלל נעילת פחת, יסוכמו כל הנתונים של הפחת מתחילת השנה.

 

4) יצירת פקודות יומן | ליצירת פקודת יומן ישירות למודול הנה"ח יש ללחוץ על כפתור "העברה להנה"ח". בלחיצה על כפתור "Movein.dat" יווצר קובץ כאמור עם פקודת הפחת.

 

הערות:

  • נעילת החודשים תבצע במקביל גם נעילה של הפחת מהחודש הנעול האחרון עד לחודש הנבחר, וכן תאפשר יצירת פקודת יומן על פי התקופה הנבחרת.
  • לאחר נעילת חודש מסוים דרך פקודת הפחת, לא יתאפשר שינוי של הפחת עבור החודש הנעול מתוך רשימת הנכסים, אלא יהיה צורך בשחרור הנעילה כדי לשנות את הפחת.
  • כדי לעדכן נתונים בפקודת הפחת, אפשר לשחרר את הנעילה האחרונה או את כל הפקודות.

להודעות נוספות היכנסו לבלוג של לירם.

מתלבט?