fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

ריכוז מחזורים מדווחים למע"מ | רמפלוס הנה"ח   בשל אירועי מלחמת "חרבות ברזל", ומתוך מטרה לתת למייצג בתקופה זו מבט כללי על מצב לקוחותיו, אנו מתכבדים להביא לידיעתכם שקיים דו"ח המרכז מחזורים מדווחים למע"מ עבור כל העסקים שתבחרו לתקופה מוגדרת...
פחת>טבלאות>יבוא נתונים | רמניהול 360

פחת>טבלאות>יבוא נתונים | רמניהול 360

ייבוא נתונים בטבלאות הפחת ברמניהול 360 בניהול רכוש קבוע > טבלאות ניתן לייבא נתונים מעסקים אחרים וגם מאקסל. בעת בחירת תפריט פחת > טבלאות תפתח הלשונית הבאה: בלשונית זו ניתן לייבא נתונים מעסק אחר או מקובץ אקסל. לייבוא נתונים מאקסל יש ללחוץ על כפתור “ייבוא...
מענקי קורונה – סנכרון רוו"ה ודוח 1301 | רמניהול 360

מענקי קורונה – סנכרון רוו"ה ודוח 1301 | רמניהול 360

מענקי קורונה בדוחות השנתיים ברמניהול, סנכרון מושלם של הנתונים חדש ברמניהול 360! למעוניינים ניתן להוסיף הכנסות ממענקי קורונה לדוח רווח והפסד והנתונים יסונכרנו באופן מלא עם דוח 1301.  בדוח רווח והפסד יש להוסיף סעיפים של הכנסות ממענקי קורונה ולהגדיר את סוג מענק הקורונה....
שינוי מסיבי של אחוז פחת לפי נוסחה | רמניהול 360

שינוי מסיבי של אחוז פחת לפי נוסחה | רמניהול 360

פחת – שינוי מסיבי של אחוז פחת לפי נוסחה ב- 15 בנובמבר 2020 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ”א – 2020. זאת במטרה פיסקלית לסייע לעסקים במשק ככל שיבצעו רכישות ציוד בתקופה ובתנאים שנקבעו בתקנות...
רווח והפסד | רמניהול 360

רווח והפסד | רמניהול 360

אפשרויות חדשות בדוח רווח והפסד 1. הוספת סעיף משנה קודמת בקליק אחדבדוח רווח והפסד כאשר מוצגים מספרי השוואה משנה קודמת, ניתן להוסיף סעיף משנה קודמת שלא קיים השנה בבחירת “הוסף לשנה זו” בקליק ימני.  2. הדפסת דוח רווח והפסד  2.1 הדפסה ללא הזחה לפי רמותבהגדרות...
שינוי מסיבי בפחת | רמניהול 360

שינוי מסיבי בפחת | רמניהול 360

שינוי מסיבי של אחוז פחת לפי נוסחה ב- 15 בנובמבר 2020 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ”א – 2020. זאת במטרה פיסקלית לסייע לעסקים במשק ככל שיבצעו רכישות ציוד בתקופה ובתנאים שנקבעו בתקנות כאמור.לטובת מימוש...
מתלבט?